Kuntavaalit 2021

Tehdään yhdessä reilumpi Raisio – meidän Raisiomme

 

HUOLENPITOA KAIKISTA RAISIOLAISISTA

 

REILUMPI RAISIO ALKAA KOTIOVELTA

Turvallinen arki ja asuinympäristö kuuluvat jokaiselle. Liikuntaa, kulttuuria, kädentaitoja. Harrastuksia on monenlaisia. Turvataan harrastusmahdollisuudet kaikenikäisille.

Yksi valvoo yövuoroa, toinen ajaa tunnin työmatkaa. Kolmas tekee töitä kotona. Kaikille heille täytyy taata mahdollisuus valita, miten he lapsiaan haluavat hoidettavan. Tarvitaan tasavertaisia vaihtoehtoja.

KOULUTIE ON MYÖS KOTITIE

Koti kasvattaa, koulu tukee. Koulu opettaa, koti tukee. Kun peruskoulujen luokkakoot pidetään riittävän pieninä, yhteys nuoreen on helpompi säilyttää ja kun yhteys toimii, nuorelle voidaan tarjota juuri hänelle sopivia koulutusvaihtoehtoja.

VIIHTYISÄ JA TURVALLINEN RAISIO

Järkevällä kaavoituksella luodaan tulevaisuuden Raisio, jossa asutaan, tehdään työtä ja viihdytään vapaa-ajalla. Emme salli ruuhkaa elämämme keskipisteessä, miksi sallisimme sen taajaman tai kaupungin keskustassa? Ratkaistaan meidän liikenneongelmat. Risteyksiin ruuhkia helpottamaan kiertoliittymät. Kevyenliikenteen väylät alikulkuineen ehkäisevät vaaratilanteita. Katulamput asuinalueilla luovat valoa ja turvallisuutta pimeinä vuodenaikoina.

Ympäristönäkökohdat huomioitava paremmin kaavoituksessa. Raisio voi olla enemmän kaupunki meren äärellä. Virkistys- ja asumismahdollisuuksien toteuttamista on selvitettävä Meri-Kaanaan alueelle – kaikki Nesteentien eteläiset rannat eivät voi olla teollisuuden käytössä.

KODIT TARVITSEVAT TERVEYTTÄ

Sairastuminen ei katso aikaa eikä paikkaa. Ihmisen sairastuessa avun on oltava lähellä. Lähimmässä terveyskeskuksessa ja jonottamatta. Terveyspalveluiden laatua tulee kehittää. Ennakoivat ja ennaltaehkäisevät hyvinvointipalvelut ja tarkoituksenmukaiset hoitoketjut ovat avainasia. Terveyspalveluiden saanti on turvattava kaikille. Omaishoitajien työ on usein raskasta, mutta arvokasta. Omaishoitajien tukipalveluiden tulee olla riittävät jaksamisen turvaamiseksi. Vanhusten kotihoidon ja kotisairaanhoidon riittävä mitoitus luo turvan kotona selviämiselle.

TOIMELIAISUUS ON TULEVAISUUTEMME TURVA

Aktiivisella elinkeinopolitiikalla saadaan Raisioon uusia yrityksiä ja luodaan työpaikkoja – näin turvataan palvelut. Yrittäjyyteen perehdyttämistä on kannustettava jo peruskoulun yläasteen oppilaille. Yrittäjien ja päättäjien säännölliset tapaamiset vahvistavat yhteistyötä kaupungin hyväksi. Kasitien yritysalueiden suunnitelmallinen visiointi ja kehittäminen luo edellytyksiä yritystoiminnalle. Kaupungin tavaroiden ja palveluiden hankintojen kilpailutuksissa tulee käydä vuoropuhelua paikallisten yrittäjäyhdistysten kanssa. Kilpailutusten tulee olla sopivan kokoisia ja kevyitä, jotta pienilläkin yrityksillä on mahdollisuudet osallistua niihin.

VASTUULLISTA TALOUDENHOITOA

Raision talous tulojen mukaan, mutta inhimillisyys huomioiden. Verot ovat kaupunkilaisten ansaitsemia rahoja, joten niitä on käytettävä vastuullisesti ja harkiten. Aina kaikkeen ei ole varaa, vaikka kuinka haluttaisiin – samanlaista se on kaupunkilaistenkin omassa taloudessa. Kaupungin tulee keskittyä palveluiden ja toimintojen toteuttamisessa perustehtäviinsä – sille kuulumattomia asioita ei tule toteuttaa verovaroin.

AVOIMUUTTA ASIOIDEN HOITAMISEEN

Avoimuus kaupunkilaisten asioiden hoitamisessa on tänä päivänä merkittävä arvo ja sääntö. Sen toteutumiseen on kiinnitettävä aiempaan enemmän huomiota. Kabinettipolitiikan aika on ohi. Merkittävimpien päätösten taustat tulee avata kaupunkilaisille ja asukaskuulemisia on kehitettävä. Laillisuuden, rehellisyyden ja avoimuuden tulee olla ykkösasioita. Hankinnat tulee avata ja julkistaa Raisiossakin, sillä näkyvyys on tehokas valvonta.

VIHREÄMPI RAISIO

Moni raisiolainen lajittelee ja kierrättää jätteensä. Hyvin hoidettu ja ympäristöönsä sopeutuva kierrätyspiste kannustaa kierrättämään. Joukkoliikennettä on kehitettävä seudullisesti ja laaja-alaisesti. Ympäristönäkökulmaa tarvitaan kaikissa päätöksissä. Kaupungin luontoreittien kuntoon ja opastukseen on panostettava, sillä liikkuminen luo terveyttä.

VAIKUTTAVA ÄÄNI – OIKEA VALINTA – ASO ON SINUA VARTEN!