Vahvan Suomen
-teesini vuoden 2015
eduskuntavaaleissa

Suomi tarvitsee uskoa tulevaisuuteen ja vahvaa politiikkaa, jossa kansalaisista pidetään huolta tasavertaisesti. Taloudellisesti vaikeina aikoina tarvitaan "Talvisodan-henkeä" eli kaveria ei jätetä. Politiikan yhtenä peruskivenä on ihmisyys, mutta valitettavasti se on tuntunut päättäjiltä unohtumaan.

Ei ole oikein, että Heikki Hursti kumppaneineen ja muut vastaavaa vapaaehtoistyötä tekevät ovat joutuneet ottamaan harteilleen suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tehtävät. Kiitän Heikki Hurstia ja hänen väkeään pyyteettömästä laupeudentyöstään. Heidän työnsä on osoitus yhteisöllisyydestä, joka tuntuu häviävän Suomesta. Monessa kohtaa yhteisöllisyyden esteenä ovat EU:sta kumpuavat käsittämättömät säädökset, joita Suomessa halutaan noudattaa erityisen pikkutarkasti.

Suomessa on esitetty säädösten eli normien purkutalkoita. Äänessä ovat olleet noiden normien rakentajat itse. Missä ajatuksen juoksu on ollut silloin, kun normeja eli säädöksiä nuijittiin valmiiksi? Olen valmis purkamaan muiden tekemää normiviidakkoa niin koti Suomen eduskunnassa, kuin vaikuttamaan kansallisella tasolla ettei EU:sta vaikeuteta Suomen ja suomalaisten etuja.

Siksi olenkin kirjoittanut heinäkuussa 2014 seuraavat teesit paremman Suomen eteen.

Janne Aso


Tuuletusta Varsinais-Suomen kansanedustajiin ja uusi vaihtoehto tilalle

Ihmisen puolella

Kaikkien poliittisten ratkaisujen tulee lähteä ihmisyydestä, johon kuuluu olennaisena osana yhteisöllisyys. Yhteisöllisyys perustuu hyvin pitkälle yhteisiin arvoihin ja normeihin, joiden pohjalta myös yhteisöllisyyden kehittäminen yhteiskunnaksi ja kansanvallaksi on mahdollista. Demokratia on kansanvaltaa, eikä se ole mahdollista ilman kansaa. Kansa ja ihmisyys perustuvat molemmat pohjimmiltaan yhteisöllisyyteen.

Huolenpitoa kaikista ikäluokista

Kataisen hallitus kävi isolla kädellä lapsiperheiden kukkarolla ja leikkasi lapsilisistä, sekä jäädytti ne kahdesti. Stubbin hallitusratkaisussa luvattu lapsiperheiden verovähennyslisäys ei korjaa tilannetta. Samojen puolueiden ratkaisu, yhdessä vasemmistoliiton kanssa, pakottaa perheen molemmat vanhemmat jäämään kotiin hoitamaan lapsia - ei ole arvovalintakysymys, vaan taloudellinen raipan isku. Perheiden tulee saada ratkaista asia itsenäisesti ja taloudellisesti heille kestävällä tavalla.

Kataisen hallitus sääti vanhuspalvelulain, mutta tulos oli nolla. Indeksejä tuli, mutta kuka hoitaa vanhukset? Vanhustenhoidon resurssit on saatava kuntoon, sillä meidän on hoidettava velkamme niille, jotka ovat tämän maan rakentaneet. Tarvitsemme julkista keskustelua vanhustenhoidon tasosta ja sitä kautta linjauksia miten asiat hoidetaan paremmin. Onko laitosmainen elämä kiitos tämän yhteiskunnan rakentamisesta - ruokaa tai ruoan syöttämistä odottaen ja vaipat täynnä. Mielestäni ei ole - Minkälaisen vanhuuden sinä haluat?

Eläkevaroja hallinnoivien ja eläkevakuuttajien on sijoitettava varoja aiempaa vastuullisemmin ja tuottavammin, jotta eläkevarakertymiä saadaan nostettua. Varojen kertymiseen vaikuttaa merkittävästi, myös miten työllisyysastetta saadaan nostettua. Näillä toimilla voidaan vaikuttaa positiivisesti eläkkeiden tasoon ja päästäisiin eläkkeiden indeksileikkauksista eroon.

Omaishoitajien jaksamiseen on kiinnitettävä enemmän huomiota, sillä heidän työnsä on arvokasta ja kunnioitettavaa. Jokaisen selvityksen mukaan omaishoito on tunnetusti inhimillisempää ja edullisempaa, kuin laitoshoito. Tulevina vuosina hoitopaikoista tulee pakostakin pulaa, siksi omaishoito on tehtävä kiinnostavammaksi. Omaishoitopalkkio tulee saattaa lainsäädännöllisesti verottomaksi.

Sairauksien hoitoon nopeammin - Elämän syrjään kiinni

Terveyspalveluiden laatua tulee kehittää. Kalliit sairaalat ja terveyskeskukset, sekä niiden laitteet on oltava tehokkaassa käytössä. Ennakoivat ja ennaltaehkäisevät hyvinvointipalvelut, sekä tarkoituksenmukaiset hoitoketjut ovat avainasia. Terveyspalveluiden saanti on turvattava kaikille, sillä nopeampi hoitoon pääsy takaa nopeamman paranemisen ja vähentää yhteiskunnan kustannuksia. Pitkät hoitojonot syrjäyttävät työelämästä ja vaikuttavat haitallisesti elämän laatuun.

Työtä tarvitaan - Viennistä se saadaan

Suomi tarvitsee työllisyyttä ja kasvua. Molempia saadaan aikaiseksi ulkomaankauppaa eli vientiä kasvattamalla. Viennin kautta työllisyys paranee, rahan kierto Suomessa paranee ja yleinen hyvinvointi lisääntyy, sekä saadaan vaikutettua Suomen velkaantumisen alenemiseen. Bioenergian laitteistoratkaisuista voidaan saada Suomelle uusia vientialoja.

Osoitus poukkoilevasta vientipolitiikasta on ollut Kataisen hallituksen aikaan Suomen päättämättömyys kotimaisessa telakkapolitiikassa. Esimerkkinä todettakoon Ranskan valtion tukevan merkittävästi telakoitaan, vaikka sen pitäisi EU:n alueella olla kiellettyä. Tätäkin linjausta Suomi on noudattanut orjanlailla Turun telakan ostoon saakka. Perussuomalaiset ovat esittäneet valtion lähtemistä telakkaomistajaksi useamman kerran, mutta se ei hallituspuolueille aiemmin sopinut. Suomen etu toteutui lopulta, kun Stubbin hallitus siirtyi Perussuomalaisten linjalle. 

Kotimaisen energian puolesta

Suomalaisia energiaratkaisuja on edistettävä. Omavaraisuuden nimissä turpeen polton puolesta on tehtävä työtä ja myös muun bioenergian. Turve tulee luokitella uusiutuvaksi energiaksi. Suomi tarvitsee suomalaista sähköä ja siksi ydinvoimaan voidaan tuottaa Suomessa vahvasti kotimaisissa omistuksissa olevissa ydinvoimaloissa. Jätteenpolttoa on hyödynnettävä energian tuotannossa aiempaa enemmän - käsittämätöntä on kuljettaa jätteet Suomesta Viroon ja Ruotsiin poltettavaksi. Verotuksellisin keinoin ei saa vaikeuttaa uusiutuvan energian käyttöä, kuten aurinkoenergian ja maalämmön osalla.

Puolustus omissa käsissä - Oma linja on paras linja

Suomen puolustus pitää olla omissa käsissä ja pohjoismaiselle puolustusyhteistyölle voidaan sanoa kyllä. Natolle oven on oltava kiinni ja rauhankumppanuus Naton kanssa on riittävä. Talvisodan aikana Suomelle luvattiin apua useasti, mutta koskaan se ei Suomeen ehtinyt. Suomi ei ole suurvalloille kiinnostavaa aluetta, vaan ennemmin läpikulkupaikka tai etulinja ja siksi omaan puolustukseen perustuva ratkaisu on Suomelle paras.

Oikeusjärjestelmä remonttiin - Uskottavuus palautettava

Suomen oikeuslaitoksen käytännöt on saatava remontin alle. Vähäpätöisistä rikoksista voi saada ankaramman rangaistuksen, kuin vakavammasta rikoksesta. Vakavien rikosten sanktioasteikkoja on kiristettävä lainsäädännöllisesti, koska tuomioistuimet eivät ole itse siihen kyenneet. Ennaltaehkäisevä vaikutus ei ole nykyisin riittävä ja uskottavuus on kärsinyt - kansan oikeustajusta puhumattakaan. Rikosten esitutkinnan resursseja on parannettava ja samoin syyttäjälaitoksen. Rikokset on saatava oikeuskäsittelyyn nykyistä aiemmin ja eikä vasta siinä vaiheessa, kun syytetyllä on edessään useita kymmeniä syytteitä.

Turvallisuusalan eläkeikäkysymykseen palattava

Pelastusalalle on palautettava palomiesten alempi eläkeikä. Aiemmat hallitukset poistivat palomiesten alennetun eläkeiän ja kuvittelevat jokaisen palomiehen olevan savusukelluskunnossa 65-vuotiaana. Kuitenkin eräillä aloilla on edelleen olemassa alennetut eläkeiät. 

Alkoholipolitiikka tuuliajolla - Hallitus seilaa Itämeren aalloilla

Ei ole järkeä hommassa, että Suomessa valmistettu alkoholi kuskataan Viroon ja suomalaiset kantavat sen halvemmalla takaisin. Joku nappaa välistä ja työpaikat häviävät. Vallitseva tilanne pahentaa valtiontaloutta verojen karkaamisella ja terveydenhuollon ongelmien lisääntymisellä - puhumattakaan sosiaalisista ongelmista. 

Viihtyisälle asuinympäristölle oikea valinnanvapaus

Ihmisille on taattava mahdollisuus valita asuinpaikkansa. Valinnan vapaus ja viihtyisä ympäristö vaikuttavat ihmisen terveyteen edistävästi. Nykyään vallitsee tilanne, jossa kaikkien halutaan asuvan betonilähiöissä, samanlaisissa taloissa tai ydinkeskustoissa. Kaikkia asioita ei tule normittaa. Suomi tarvitsee elävän maaseudun, joka turvaa puhdasta kotimaista ruoantuotantoa. Elävä maaseutu tarvitsee ihmisiä ja ihmiset työtä. Kaupungit taas tarvitsevat elävää maaseutua.

Samat säännöt ja oikeudet - Maassa maan tavalla

Pakolaispolitiikka ja kotouttamispolitiikka vaatii auki keskustelemisen koko kansan keskuudessa ilman leimautumisen pelkoa. Hyväksyttävää politiikkaa ei ole se, että nykyisin enemmistön on muutettava tapansa vähemmistön mukaiseksi - vaan vähemmistön on sopeuduttava enemmistön mukaan. Kulttuurien suvaitsevaisuus ei ole yksisuuntaista, vaan kokonaisuus, jossa on noudatettava samoja sääntöjä suomalaisten ja uussuomalaisten kesken. Kotouttamispolitiikan kustannusten tulee olla läpinäkyviä ja perustua selkeästi samoihin normeihin, kuin kantasuomalaisilla.

Lähtökohtana tulee olla auttaa hädässä olevia lähempänä kotimaataan, kuin repiä irti omilta alueiltaan. Tällöin yhden Suomessa autetun kustannuksella kyetään auttamaan lukuisia lähempänä kotimaataan. Kehitysyhteistyön määrärahat tulee olla suhteessa oman maamme taloudelliseen tilanteeseen. Poliittisesti epävakaiden maiden ja korruptuneiden valtioiden kanssa kehitysyhteistyöpolitiikkaa ei tule harjoittaa.

Liikenneyhteistyötä tehtävä Lounais-Rannikon kesken

Paikallisjunaliikenteen kehittäminen ja saaminen sanoista tekoihin edellyttää todellisen yhteistyön tekemistä Varsinais-Suomen ja Satakunnan kansanedustajien kesken. Varsinais-Suomen liikennehankkeet ovat jääneet Kataisen ja Stubbin hallituksilta paitsioon. Kasitien kunnostuksen alkurahoitus jäi vajaaksi, vaikka rahaa olisi ollut hankkeelle siirrettävissä. Turun seudun kehäteiden ruuhkaongelmat on ratkaistava muiden maakunnan merkittävien liikennehankkeiden ohella.

Suomi Eurooppalaisissa pöydissä - Kansallinen terve itsekkyys

Eurooppalainen yhteispolitiikka on ajanut suomalaisen palkansaajan eteläeurooppalaisten takuumieheksi. Epäterveet taloudet rasittavat suomalaisten kantokykyä, mikäli Euroopan taloudellista kehitystä ei saada kuriin on epäterveet taloudet potkaistava ulos rahaliitosta.

Suomi on hukannut terveen itsekkyyden. Eurooppalaisissa pöydissä muut valtiot kantavat huolta omista eduistaan, mutta luokan mallioppilaaksi pyrkivälle Suomelle sopii aina kaikki. Nyt kaivataan tervettä kansallisten etujen huomioimista. Esimerkkinä todettakoon rikkidirektiivi, jolla vaikeutetaan Suomen vientiä ja tuontia Itämerellä, tai takavuosien sokeripäätös, jolla suljettiin toinen Suomen jäljellä olleista sokeritehtaista ja päädyttiin osittain tuonnin varaan.

Suomalaisuus on voima ja politiikan perusta

Yleisesti on todettu kansalaisten kriittisyyden ympäri Eurooppaa kasvaneen. Siihen on vastaukseksi tarjottu lisää kansanvaltaa kaventavia poliittisia rakenteita ja vallankeskittämistä byrokratialle.

Politiikkani perustuu Suomen historiaan ja suomalaiseen kulttuuriin. Haluan puolustaa suomalaisten omaa itsemääräämisoikeutta, joka merkitsee sitä, että vain ja yksinomaan kansalla, joka muodostaa oman, muista kansoista erillisen kansakunnan, on ikuinen ja rajoittamaton oikeus päättää aina vapaasti ja itsenäisesti kaikista omista asioistaan.

Kulttuuripiirin korostaminen takaa suojan myös heikoimmille kansalaisille, sillä kansallismielisyyteen kuuluu yksilön ainutkertaisuuden tunnustaminen toisin kuin ylikansallisuutta korostavassa politiikassa, jossa yksilöt käytännössä pakotetaan liikkumaan valtioiden rajojen yli. Ylikansallisessa politiikassa valtiot eivät ole olemassa omia kansalaisiaan varten, vaan vahvimpia, viime kädessä pääomapiirejä, varten. Tällaista politiikkaa, jossa isännät joutuvat talossaan rengeiksi en hyväksy.

Ei Suomi paremmaksi tule, jollei sitä paremmaksi tee!

Tervetuloa mukaan 

Janne Aso