Mielikuvat ohjaavat ihmisiä – totuus on kuitenkin toisenlainen, kuin mielikuvat

Päivämäärä: 29.9.2017, Kirjoittaja Janne Aso

Ihmisillä on poliittisista liikkeistä omia mielikuviaan, jotka eivät perustu kuitenkaan todellisuuteen. Perinteisesti kuvitellaan, että Vasemmistoliitto edustaa kommunisteja, Sosialidemokraatit duunareita eli teollisuustyöntekijöitä, Keskusta maanviljelijöitä ja Kokoomus suurpääomaa. Nämä mielikuvat elävät ihmisten mielessä, vaikka kuinka yhteiskunta muuttuu ihmisten ympärillä ja poliittiset liikkeet uudistuvat. Ihmisten mielikuvien, kuten asenteidenkaan, muuttaminen ei ole helppoa – ei varsinkaan silloin, kun henkilö betonoinut ajatuksensa. Poliittisia mielikuvia kannattaa ravistella tutustumalla puolueiden periaateohjelmiin ja arvoihin. Näiden kautta saattaa tulla monille yllätyksiä vastaan, kun huomaa etteivät omat mielikuvat olleet lähelläkään totuutta.

Minullekin ihmeteltiin eräänä päivänä, kuinka voin olla mukana ”suurpalkkaisten puolueessa ja ajamassa ”suurten yritysten” asioita. Siis ihmettelijän mielikuva oli tuon kaltainen ja hän tokaisikin ”ettei tällä palkalla voi kokoomusta äänestää”. Totesin, että jokaisella on omat mielipiteensä ja ajattelin sitten mielessäni, että kuinka omat vuosiansioni olivat pienemmät kuin hänen ja en todellakaan kuulu ”suurpalkkaisiin” – eikä moni muukaan kokoomuslainen. Myöhemmin käymäämme keskustelua pohtiessani mieleeni juolahti, että hän oli betonoinut mielikuvansa ja ei ollut tutustunut Kokoomuksen arvoihin ja periaatteisiin. Jatkossa suosittelen käymään seuraavan linkin kautta lukemassa faktoja ja arvioimassa mielikuviaan uudelleen: https://www.kokoomus.fi/kokoomus-on-arvopuolue/  ja https://www.kokoomus.fi/periaateohjelma/ Kokoomus on vahva arvopuolue, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa paremminvointivaltiota, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä elämässään ja jossa heikoimmista pidetään huolta.

Minulle tärkeää on Ihmisyys!

Minulle on politiikassa aina ollut tärkeätä ihmisyys ja siksi olen pitänyt ihmisyyttä yhtenä politiikkani peruskivenä. Moni poliittinen päättäjä on unohtanut ihmisyyden ja varsinkin päätösten vaikutukset ihmisille. Tarvitsemme uskoa tulevaisuuteen ja vahvaa politiikkaa, jossa kansalaisista pidetään huolta tasavertaisesti. Siksi olenkin tyytyväinen, kuin Kokoomus nostaa ihmisen esille arvojen ja periaateohjelman toteuttamisessa.

Ihminen

Lähtökohtanamme on vapaa, vastuullinen ja välittävä ihminen. Yhteiskunta on rakennettava toimimaan yksittäistä ihmistä varten. Perusoikeuksien ja -toimeentulon lisäksi ihmiselle on taattava myös mahdollisuus kehittää itseään. Jokaiselle kuuluu oikeus tehdä työtä ja parantaa sen avulla omaa ja samalla koko yhteiskunnan hyvinvointia.

Ihminen on luonnostaan yhteisöllinen ja hänen mahdollisuuttaan ylläpitää sosiaalisia suhteita on tuettava. Ihmisten kokema yksinäisyys on koko yhteisön yhteinen huoli. Jokaisella on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi. Oikeuksien rinnalla ihmisellä on vastuullisuuden velvollisuus. Tämä koskee erityisesti toisten ihmisten ja luonnon kunnioittamista. Jokaisen ihmisen on mahdollisuuksiensa mukaan kannettava vastuuta itsestään ja lähiyhteisöstään. Huolehtiminen lähimmäisestä ja lähiyhteisön jäsenistä rakentaa välittämisen ilmapiiriä.

Kokoomus lyhyesti:

Kokoomus on keskustaoikeistolainen kansanpuolue. Sen tehtävänä on parantaa jokaisen ihmisen asemaa ja hyvinvointia sekä kehittää yhteiskuntaa.

Kokoomuksen aatteessa yhdistyvät vapaus, vastuu ja demokratia, mahdollisuuksien tasa-arvo, sivistys, kannustavuus, suvaitsevaisuus ja välittäminen. Keskeistä on vapauden ja vastuun tasapainon tavoittelu sekä yksilöllisyyden ja yritteliäisyyden korostaminen. Kokoomus tukee demokratian kehittämistä ja kansalaisten aitoa osallisuutta yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Kokoomuksen aatetta määrittelevät lähiyhteisön vastuun korostaminen, ihmisten eettisen arvopohjan ja pohdinnan tukeminen sekä isänmaanrakkaus yhdistettynä aktiiviseen kansainvälistymiseen ja globaaliin vastuullisuuteen.

Kokoomus on myös aktiivinen ja avoin uudistaja. Kokoomus rakentaa aloitteellisesti ja ennakkoluulottomasti tulevaisuutta sekä etsii ratkaisuja yhteiskunnallisiin epäkohtiin.

Wikipedian mukaan termi mielikuva määritetään seuraavasti:

”Mielikuva on havainnon kaltainen elämys ja näköaivoalueen muodostama muistinvarainen ja siis mentaalinen representaatio, johon ei kuitenkaan liity mitään ulkoista ärsykettä, joka toimisi havainnon kohteena. Mielikuva eroaa hallusinaatiosta, joka on myös havaintoelämys ilman havainnon kohdetta, ainakin siinä suhteessa, että mielikuvia voimme muodostaa ja muokata vapaasta tahdostamme. Vapaa tahto on osa tahdonalaisen hermoston toimintaa, jolloin yksilö ja ihminen luo muistinvaraisesti kuvan jostain aiemmin näkemästään ja havaitsemastaan. Yksilö pystyy lähes valokuvanomaisesti muistamaan näkömuistiinsa perustuen aiemmin havaitsemansa sekä kuvailemaan näkemäänsä. Kyky muistaa havaitsemansa ja kyky palauttaa havaitsemansa mieleensä havaittuina mielikuvina on osa kykyä ja ominaisuutta, jota tarvitaan taidealoilla ja yksilön ilmaistessa taiteellisesti omia mielipiteitään, näkemyksiään ja tulkitessaan yhteiskuntaa sekä sen ilmiöitä. Mielikuvat ovat osa taiteellista luomisprosessia ja siihen liittyvää toimintaa. Visuaalinen yksilö on mielikuvarikas.”