Tarvitsemme uskoa tulevaisuuteen ja vahvaa politiikkaa, jossa kansalaisista pidetään huolta tasavertaisesti.


Omaishoitajien jaksamiseen on kiinnitettävä enemmän huomiota - heidän työnsä on arvokasta ja kunnioitettavaa.

Politiikan yhtenä peruskivenä on ihmisyys, mutta valitettavasti se on tuntunut osalta päättäjistä unohtuneen.

Mielestäni järkevällä kaavoituksella luomme tulevaisuuden keskuksia, joissa asutaan, tehdään työtä ja viihdytään vapaa-ajalla.

Joukkoliikennettä on kehitettävä seudullisesti busseihin perustuen - kalliiseen raitiotiehen meillä ei ole varaa. Kaarinan on oltava aloitteellinen Turku-Salo paikallisjunaliikenteen aloittamisen edistämisessä.

Jätemaksuihin lisätystä piiloverosta eli perusmaksusta on luovuttava. Se ei kannusta kierrätykseen.


Kaarinan on toimittava aktiivisesti valtion suuntaan, jotta kaarinalaisia koskevat liikenneongelmat saadaan ratkaistua. Saaristotien ja Kaarinatien, sekä Turun kehätien ongelmat ovat vain pahentuneet.

Kaarinalaisten yritysten osallistumista kaupungin tarjouskilpailuihin on helpotettava. Yrittämisen ja työpaikkojen kautta kootaan palveluiden tuottamiseen tarvittavat eurot.

Teen nöyrällä mielellä työtä kotikaupunkini eteen ja otan vastaan antamanne palautteet, sekä vinkit asumisen, elämisen ja yrittämisen edellytysten kehittämiseksi.

Vaaliteemat

Huolenpitoa kaikista

Päivähoidon saatavuus kuntoon. Valinnanvapaus lasten hoitamiseen turvattava. Kaarina-lisä kannustavampana takaisin. Terveyspalveluiden uudistuksessa turvattava kaikkien kaarinalaisten palvelut.

Koulutie on myös kotitie

Kouluteiden turvallisuus kuntoon. Koulukyytien lisäksi on on huolehdittava kevyenliikenteen väylien ja suojateiden rakentamisesta. Opetusta kirjojen kanssa - pelkkä sähköisyys ei riitä.

Vastuullisuutta Kaarinaan

Yhteiset asiat laillisesti ja rehellisesti. Vastuullisuutta talous- ja elinkeinopolitiikkaan. Yritysystävälliseen kaupunkiin lisää työpaikkoja ja sitä kautta verotuloja, joilla turvataan palvelut.