Turvallinen Suomi – Ihmisen puolella

Olen kaarinalainen perheenisä, päättäjä ja ennen kaikkea varsinaissuomalainen vastuunkantaja. Olen kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen. Aiemmin olen toiminut hallituksen varapuheenjohtajana ja valtuuston puheenjohtajana, sekä maakunnallisissa terveydenhuollon luottamustehtävissä.

Työssäni vastaan pelastuslaitoksen Loimaan paloaseman ja alueen sopimuspalokuntien toiminnasta, sekä omalta osaltani pelastuslaitoksen työsuojelusta.

Lähtökohtanani on vapaa, vastuullinen ja välittävä ihminen. Yhteiskunta on rakennettava toimimaan yksittäistä ihmistä varten.

Perusoikeuksien ja -toimeentulon lisäksi ihmiselle on taattava myös mahdollisuus kehittää itseään. Jokaiselle kuuluu oikeus tehdä työtä ja parantaa sen avulla omaa ja samalla koko yhteiskunnan hyvinvointia.

Ihminen on luonnostaan yhteisöllinen ja hänen mahdollisuuksiaan ylläpitää sosiaalisia suhteita on tuettava. Ihmisen kokema yksinäisyys on koko yhteisön yhteinen huoli. Jokaisella on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi.

Oikeuksien rinnalla ihmisellä on vastuullisuuden velvollisuus. Tämä koskee erityisesti toisten ihmisten ja luonnon kunnioittamista, sekä mahdollisuuksiensa mukaan vastuuta itsestään ja lähiyhteisöstään. Huolehtiminen lähimmäisestä ja lähiyhteisön jäsenistä rakentaa välittämisen ilmapiiriä.

Kotimainen energia ja työ tarvitsevat puolestapuhujansa. Byrokratiaa tulee keventää ja sitä kautta helpottaa työtä ja yrittämistä. Normiviidakkoa on siis purettava ja esteet raivattava. Olen valmis tähän niin koti-Suomen eduskunnassa, kuin vaikuttamaan kansallisella tasolla, ettei myöskään Eurooppalaisen päätöksenteon kautta vaikeuteta Suomen ja suomalaisten etuja – vaan sielläkin voitaisiin toimia ketterästi ja ottaa opiksi suomalaisista ratkaisuista.

Oikeusjärjestelmämme kaipaa uudistamista – Ihmisten oikeustajuun ei mahdu vakavien rikosten lievät tuomiot ja lievien rikosten suhteessa ankarat sanktiot. Haluan kehittää Suomea vastuullisesti. Uskon yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluan rakentaa paremminvointivaltiota, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä elämässään ja jossa myös heikoimmista pidetään huolta.

Vapaa-ajalla liikun koirien kanssa luonnossa, luontokuvaan, luen dekkareita ja harrastan kotiseututoimintaa, sekä järjestötoimintaa.

Teen nöyrällä mielellä töitä kotiseutuni ja kotimaakuntani eteen ja otan vastaan antamanne palautteet, sekä vinkit asumisen, elämisen ja yrittämisen edellytysten kehittämiseksi.

Kevään eduskuntavaaleissa on uusien tekijöiden aika ja siksi kutsunkin sinut mukaani rakentamaan turvallista ja kestävää Suomea.

Janne Aso
kansanedustajaehdokas