Kuntateesit 2013 - 2016

 

PIDETÄÄN HUOLTA YHDESSÄ -

ASO ON SINUA VARTEN !

Huolenpitoa kaikista kaarinalaisista

Päivähoitopalveluiden saatavuus kuntoon ja valinnan vapaus lasten hoitamiseen turvattava. Kaarina-lisän säilyttäminen.

Vanhustenhoidon resurssit kuntoon. Meidän on hoidettava velkamme niille, jotka ovat tämän maan rakentaneet.

17082011552.jpg

Koulutie on myös kotitie

Kouluteiden turvallisuus kuntoon. Koulukyytien lisäksi on on huolehdittava kevyenliikenteen väylien ja suojateiden rakentamisesta.

Koti on elämän keskiö viihtyisässä Kaarinassa

Järkevällä kaavoituksella luodaan tulevaisuuden keskuksia, joissa asutaan, tehdään työtä ja viihdytään vapaa-ajalla. Viihtyisämpi elinympäristö hyvällä suunnittelulla ja kaavoituksella. Ympäristönäkökohtien parempi huomiointi kaavoituksessa.

Kodit tarvitsevat terveyttä

Terveyspalveluiden laatua tulee kehittää. Ennakoivat ja ennaltaehkäisevät hyvinvointipalvelut ja tarkoituksenmukaiset hoitoketjut ovat avainasia. Terveyspalveluiden saanti on turvattava kaikille.

Omaishoitajien työ on arvokasta

Omaishoitajien jaksamiseen on kiinnitettävä enemmän huomiota, sillä heidän työnsä on arvokasta ja kunnioitettavaa.

Vihreämpi Kaarina

Joukkoliikennettä on kehitettävä seudullisesti ja laaja-alaisesti. Palvelulinjan entistä parempi hyödyntäminen ja laajentaminen toimimaan koko kaupungin alueella helpottaa asiointia paikallisissa liikkeissä. Kaarinan aloitteellisuutta Turku-Salo paikallisjunaliikenteen aloittamiseen edistettävä.

Jätteiden lajittelu ja keräys ympäristö huomioiden. Kierrätystä ja kotitalouksien ongelmajätekeräystä tulee edistää. Ympäristönäkökulmaa tarvitaan kaikissa päätöksissä.

Tavoitteena seudun yrittäjäystävällisin kaupunki

Aktiivisella elinkeinopolitiikalla saadaan Kaarinaan uusia yrityksiä ja luodaan työpaikkoja - näin turvataan palvelut.

Vastuullista taloudenhoitoa

Kaupungin talous tulojen mukaan, mutta inhimillisyys huomioiden.

Liikenneyhteistyötä kehitettävä naapurikuntien kanssa

Kaarinan on toimittava aktiivisesti naapurikuntien kanssa valtion suuntaan, jotta kaarinalaisia koskevat liikenneongelmat saadaan ratkaistua. Saaristotien ja Kaarinatien ongelmat ovat vain pahentuneet, samoin nk. Ohikulkutiellä Kausela-Kirismäki välin nelikaistaistaminen tulee saada liikenneturvallisuuden nimissä toteutukseen.